Salg i fri handel af lejlighed købt som forældrekøb

Salg udløser avancebeskatning

Den dag forældrene ønsker at sælge lejligheden, er hovedreglen, at de skal beskattes af den eventuelle avance, de realiserer i forbindelse med salget. Overstiger salgssummen således købesummen, skal der betales skat af forskellen mellem de to beløb. Hertil kommer visse tillæg og reguleringer, der er bestemt i lovgivningen, der i et mindre omfang kan reducere avancen. Dette udgangspunkt gælder i øvrigt uanset hvem forældrene sælger til.

Parcelhusreglen

Der gælder en undtagelse til det omtalte udgangspunkt, hvorefter det er muligt at sælge en bolig skattefrit. Efter parcelhusreglen kan man som boligejer, når en række nærmere bestemte betingelser er opfyldt, sælge sin private bolig skattefrit. Det er herefter en betingelse, at sælgeren selv har beboet den bolig, der ønskes solgt. I tilfældet hvor forældre ønsker at afhænde den lejlighed, de har købt til at udleje til deres barn, er det derfor afgørende, hvorvidt de selv har beboet lejligheden i en del af den tid, de har ejet den.

Krav om reel beboelse

Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt, at forældrene, eller den ene forælder, tager midlertidigt ophold i lejligheden inden den sættes til salg med henblik på skattefrihed. Der gælder et krav om reel beboelse, hvilket vil sige, at bibeholder forældrene deres hidtidige bolig sideløbende med at de tager ophold i lejligheden, er det ikke tilstrækkeligt til at opfylde kravet. Det er altså et spørgsmål om, hvor man helt reelt har haft bopæl, og afgørende er heller ikke, om forældrene har flyttet deres folkeregisteradresse til lejligheden eller ej.

Læs om ejendomhandlens forløb hos Boligadvokater.info