Foældrekøb og regler for lejekontrakt

Selvom der er tale om et udlejeforhold mellem forældre og barn, er det ofte tilrådeligt, at der udarbejdes en skriftlig lejekontrakt. I denne fastsættes retningslinjerne for lejeforholdet – udlejers pligter og rettigheder og lejers pligter og rettigheder. En skriftlig lejekontrakt er ydermere en betingelse for, at barnet kan søge boligstøtte og skal også bruges af forældrene i tilfælde af, at skattemyndighederne kræver at se dokumentation for huslejens størrelse.
Den autoriserede lejekontrakt til anvendelse ved forældrekøb er typeformular A, 9. udgave af 1. juli 2015, også kaldet A9. Lejekontrakten kan man finde på nettet f.eks. her, eller man kan købe den hos en boghandler.