Forældrekøb og husleje

Fastsættelse af husleje

Forældre beskattes af markedslejen
Når man er udlejer af en bolig, bliver man beskattet af lejeindtægten herfra. Efter skatteretlig praksis beskattes man af et beløb svarende til markedslejen – uanset om man har aftalt, at lejeren skal betale en lavere, eller måske slet ingen husleje. Dette gælder også for forældre, der lejer ud til deres barn. Der er således i denne henseende ingen forskel på at udleje til en hvilken som helst anden lejer og at udleje til sit barn. For at undgå ubehagelige skattemæssige overraskelser, er det derfor en god idé at klarlægge niveauet for husleje for en lejlighed, inden man køber den.

Hvordan finder man niveauet for lejen?

Er man uden kendskab til lejemarkedet, kan man danne sig en idé om huslejens korrekte niveau ved at sammenligne med tilsvarende lejelejligheder i området, hvis man kan finde nogle sådan. Alternativt kan man henvende sig til andre med viden på området, herunder eksempelvis ejendomsmæglere og ejendomsadministratorer. Som udlejer skal man være opmærksom på, at niveauet for husleje vil ændre sig over tid. Blot fordi man finder niveauet for lejemålets aktuelle værdi, er det ikke ensbetydende med, at denne husleje kan lægges til grund for altid. En ændring af huslejen kræver tillige iagttagelse af reglerne herfor i lejeloven.
Hvis man som udlejer, dvs. forældre, ikke i øvrigt lejer boliger ud, kan man få en særlig forhåndsgodkendelse af huslejens størrelse hos huslejenævnet. For at være på den helt sikre side kan man ligeledes henvende sig direkte til skattemyndighederne og bede om en bindende tilkendegivelse.
Der gælder visse regler i lejelovgivningen, som sætter øvre grænser for huslejens størrelse, herunder bestemmelsen om omkostningsbestemt leje. Disse regler skal selvsagt respekteres uanset, og ligesom andre regler for udleje gælder de også i lejeforhold, hvor det er forældre, der udlejer en bolig til deres barn.

Udleje til under markedslejen

Har forældrene og barnet aftalt en lavere leje end markedslejen, betyder det ikke kun at forældrene beskattes af en fiktiv, ikke-modtaget lejebetaling. Det medfører også, at barnet kan risikere beskatning. Den ikke-betalte husleje anses nemlig i skatteretlig henseende som en gave, modtaget af barnet fra forældrene. I det omfang gaven beløbsmæssigt kan opgøres til en årlig værdi, der overstiger den skattefrie bundgrænse, som i 2016 udgør 61.500 kr., skal barnet betale 15% i gaveafgift.