Fremleje

Barnets fremleje af et værelse

Er udgifterne til lejligheden høje, og er lejligheden stor nok, kan man vælge at udleje endnu et værelse i lejligheden, for at få økonomien i foretagenet til at hænge bedre sammen. Ofte vil den mest fordelagtige løsning være, at lade barnet fremleje værelset, fremfor som forældre selv at leje det ud. På denne måde er man som udlejer stillet mere bekvemt i tilfælde af opsigelse af lejemålet. Da en fremlejetager alene indtræder i de rettigheder, som lejeren har, kan forældrene således opsige lejeren (deres barn) med virkning for fremlejetageren også.
Vælger man at lade barnet fremleje værelset, finder lejelovens regler om fremleje – i modsætning til reglerne om udleje – anvendelse. Det betyder bl.a., at barnet og lejeren af værelset begge kan opsige hinanden med en måneds varsel.

Beskatning af lejeindtægt

Lejeindtægt ved fremleje er skattefri for barnet, såfremt den månedlige leje ikke overstiger 2/3 af den husleje inkl. forbrug, som barnet betaler forældrene for hele lejligheden.

Lejekontrakt

Det er altid en god idé at lave en skriftlig lejekontrakt mellem barnet og lejeren af værelset – også selvom lejeren måske er en kæreste eller en god ven. I lejekontrakten reguleres huslejens størrelse, vedligeholdelse af værelset og istandsættelse ved fraflytning, evt. betaling af depositum, etc. Med en kontrakt ved parterne altid, hvordan de skal forholde sig, hvis der skulle opstå uenighed.