Advokatforbehold

Husk advokatforbeholdet ved forældrekøb

Når man køber fast ejendom, er det altid en god idé at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen. Det gælder i lige så høj grad ved forældrekøb som ved alle andre bolighandler. Et advokatforbehold sikrer, at man som køber har mulighed for at overveje og diskutere boligkøbet med sin boligadvokat, efter man har sat sin underskrift på købsaftalen, men dog inden handlen bliver endeligt bindende. Køber forbeholder således sin forbindtlighed efter aftalen af, at hans advokat godkender denne.

Et advokatforbehold kan eksempelvis formuleres således:

”Købers underskrift på denne aftale er betinget af, at købers boligadvokat inden [dato] kan godkende aftalen i sin helhed. ”
Selv uden et advokatforbehold har køber af en bolig mulighed for at fortryde købet mod skriftligt at give sælgeren meddelelse herom og inden for en frist på 6 hverdage betale sælger en godtgørelse på 1% af ejendommens købesum. Med et advokatforbehold undgår man denne situation, da man her har sikret sig muligheden for at rådgive sig grundigt med sin advokat forinden.

Læs eventuelt mere om vores boligadvokater her,